Co robią harcerze?

Praca harcerzy oparta jest na tych wartościach, które zawarte są w regułach i obietnicy harcerza. Harcerze spędzają wakacje na podróżach, śpiewają i słuchają muzyki, wspinają się po górach, grają w gry i pływają na kajakach, rzeźbią, tańczą i budują iglo - tematy są tak różne, jakie tylko zapragnie umysł.

Bo harcerze decydują sami, w swoich małych grupach, decydują, czym chcą się zajmować. Zadania mogą być tematyczne podyktowane warunkami czasu, okolicznościami i środowiskiem, ale przede wszystkim dana grupa określa swoje zainteresowania w tym zadaniu jakie później wykonuje. Celem pracy harcerskiej jest rozwój dzieci i młodzieży, aby stać się niezależnym, aktywnym i odpowiedzialnych dorosłym w społeczeństwie.

Poprzez pracę harcerską chcemy przyczynić się aby harcerze:

 • Szanować siebie, innych i  środowisko.
 • Wziąć pod uwagę poglądy i uczucia innych.
 • Być kreatywnym i niezależnym w myśli, słowie i czynie.
 • Zawsze robić jak najlepiej i nie bać siȩ popełniać błędów.
 • Żyć zdrowo i być wiarygodnymi partnerami i przyjaciółmi.

Również chcemy, żeby praca harcerska  przyczyniła się do przestrzegania tego w co wierzą i są przekonani, ale także przyjmą każdą krytykę. Walczą z niesprawiedliwością i nieprawdą, pomagają innym i przyczyniają się do budowy lepszego społeczeństwa. Są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność i zakończyć zadania, które rozpoczeli, żyć w radości i przyjemności, mieć odwagę realizować swoje marzenia i umieć wykorzystać możliwości, które się nadażą. Ważne jest również, aby harcerze rozumieli i cieszyli się swoją własną kulturą a także innych oraz przyczyniali się do utrzymywania pokóju, równośći i braterstwa między ludźmi.


Metoda harcerza

Metoda harcerza jest niezbędną częścią w systemie wychowania harcerskiego. Metoda harcerza może być zdefiniowana jako postęp przeznaczony do samodzielnej edukacji. Ona jest uzupełnieniem i pracy z rodziną, szkołą i wolnym czasem młodzieży.

Metoda harcerska opiera się na koordynacji kilku czynników, główne elementy to:

 • Postępy w celach i projektach.
 • Pomoc od dorosłych instruktorów harcerskich.
 • Doświadczenie.
 • Lojalność wobec prawa harcerskiego.
 • Symboliczne struktury.
 • System kategorii.
 • Pomoc jako środek rozwoju.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu i ochrona natury.
 • Gry jako forma edukacji.

Chociaż jest możliwe, aby wymienić wszystkie zawarte elementy powyżej, konieczne jest, by zrozumieć jak działają one i wspólnie realizować metody harcerskie w rzeczywistości. Sposób jest tak skuteczny jak ten fakt, że te wszystkie czynniki są wyrównane i wyważone. Jeśli brakuje jakiegoś instrumentu w orkiestrze, instrumenty są niesymetryczne lub niektóre zbyt głośne, praca dźwięków muzycznych nigdy nie będzie poprawna. Często wyznaczone czynniki metody harcerskiej oglądane same, a nie w kontekście jeden do drugiego, pozwalają nam zobaczyć ogólny aspekt. Jeśli metoda harcerska jest stosowana w sposób ograniczony można oczekiwać słabych wyników. Podobnie jak wszystkie inne systemy są metody harcerskie wieloaspektowe, ale przez zrozumienie powiązań między różnymi aspektami tego możemy określić, jak to działa w praktyce i stosuje się tego skutecznie w naszej pracy.


Cel Harcerstwa

Głównym celem harcerstwa jest pielęgnowanie i rozwój dzieci, młodzieży i młodych dorosłych obu płci w taki sposób, że osoby "harcerskiego wychowania" skorzystały i będą niezależni i samowystarczalni, ale także aktywni i odpowiedzialni członkowie społeczeństwa.

Społeczeństwo zaangażowane w poprawę świata, w którym żyjemy, środowisko naturalne i kulturowe i społeczeństwo ludzkie, zarówno to, co jest najbliżej nas i za granicą. Zatem ruch harcerski stworzył pedagogiczną rolę, którą staramy się pielęgnować od ponad stu lat na całym świecie. 

Ruch  harcerzy działa według tych samych wartości w prawie wszystkich krajach świata i jest największym młodzieżowym ruchem na świecie. To wychowanie pokazuje harcerstwo poprzez zastosowanie metody harcerskiej, co sprawia harcerza kluczową osobą na drodze do stania się osobą niezależną i samodzielną, który jest w stanie zapewnić innym wsparcie, ale będzie również częścią społeczeństwa.

Ważnym elementem metody harcerskiej jest oferowanie każdemu harcerzowi osobistych i społecznych wartości prawa harcerza, które będzie wzorem harcerza na całym świecie.


Tematów dla dorosłych

 Aby utrzymać dobrą działalność harcerską dla dzieci i młodzieży potrzebne są odpowiedzialne dorosłe osoby, które wykonują zadania dla harcerzy na dłuższy lub krótszy czas. Aby przyciągnąć i utrzymać wystarczająco ilość dorosłych osób jest dużym wyzwaniem dla wielu klubów. I czȩsto przyczyną jest, wstrzymanie lub zamkniȩcie działalności.

Nie jest koniecznością, żeby być harcerzem,  każdy z nas ma coś do zaoferowania, co może być wykorzystane i pozwoli  kontynuować  tą  ważną pracę dla dzieci i młodzieży. Harcerze przygotowali materiały, które są rodzajem zestawu narzędzi dla harcerstwa i pomócą by zachȩcić i zainteresować do pracy dorosłych. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej i są interesująca lekturą zarówno dla aktywnych harcerzy, ale i  również tych, którzy myślą siȩ przyłączyć. Zobacz

Przykłady tematów dla dorosłych

Zadania, które dorośli mogliby wykonać w interesie harcerzy są ogromne. Niektórzy podejmują rolę liderów harcerskich a inni zwolenników do wykonywania zadań. Inni dołączają do zarządu  pomagając w obozie harcerskim i biwakowaniu, przyczyniając się do organizacji i pomocy. Wielu dorosłych nie zaprzestaje tylko na tym, są  aktywni w różnych klubach, grupach, mają duży wyboru.

Na przykład w Islandii jest Stowarzyszenie dorosłych, którzy chcą utrzymać kontakt z harcerzami. 

Chór harcerski jest  towarzyszem dorosłych, którzy spotykają się raz w tygodniu w okresie zimowym i śpiewają razem. Praca idzie w parze z pomocą w harcerstwie  i dynamicznym życiem społecznym ludzi dorosłych w grupie.