Co robią harcerze? - Tematów dla dorosłych

Tematów dla dorosłych

 Aby utrzymać dobrą działalność harcerską dla dzieci i młodzieży potrzebne są odpowiedzialne dorosłe osoby, które wykonują zadania dla harcerzy na dłuższy lub krótszy czas. Aby przyciągnąć i utrzymać wystarczająco ilość dorosłych osób jest dużym wyzwaniem dla wielu klubów. I czȩsto przyczyną jest, wstrzymanie lub zamkniȩcie działalności.

Nie jest koniecznością, żeby być harcerzem,  każdy z nas ma coś do zaoferowania, co może być wykorzystane i pozwoli  kontynuować  tą  ważną pracę dla dzieci i młodzieży. Harcerze przygotowali materiały, które są rodzajem zestawu narzędzi dla harcerstwa i pomócą by zachȩcić i zainteresować do pracy dorosłych. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej i są interesująca lekturą zarówno dla aktywnych harcerzy, ale i  również tych, którzy myślą siȩ przyłączyć. Zobacz

Przykłady tematów dla dorosłych

Zadania, które dorośli mogliby wykonać w interesie harcerzy są ogromne. Niektórzy podejmują rolę liderów harcerskich a inni zwolenników do wykonywania zadań. Inni dołączają do zarządu  pomagając w obozie harcerskim i biwakowaniu, przyczyniając się do organizacji i pomocy. Wielu dorosłych nie zaprzestaje tylko na tym, są  aktywni w różnych klubach, grupach, mają duży wyboru.

Na przykład w Islandii jest Stowarzyszenie dorosłych, którzy chcą utrzymać kontakt z harcerzami. 

Chór harcerski jest  towarzyszem dorosłych, którzy spotykają się raz w tygodniu w okresie zimowym i śpiewają razem. Praca idzie w parze z pomocą w harcerstwie  i dynamicznym życiem społecznym ludzi dorosłych w grupie.