Co robią harcerze? - Cel Harcerstwa

Cel Harcerstwa

Głównym celem harcerstwa jest pielęgnowanie i rozwój dzieci, młodzieży i młodych dorosłych obu płci w taki sposób, że osoby "harcerskiego wychowania" skorzystały i będą niezależni i samowystarczalni, ale także aktywni i odpowiedzialni członkowie społeczeństwa.

Społeczeństwo zaangażowane w poprawę świata, w którym żyjemy, środowisko naturalne i kulturowe i społeczeństwo ludzkie, zarówno to, co jest najbliżej nas i za granicą. Zatem ruch harcerski stworzył pedagogiczną rolę, którą staramy się pielęgnować od ponad stu lat na całym świecie. 

Ruch  harcerzy działa według tych samych wartości w prawie wszystkich krajach świata i jest największym młodzieżowym ruchem na świecie. To wychowanie pokazuje harcerstwo poprzez zastosowanie metody harcerskiej, co sprawia harcerza kluczową osobą na drodze do stania się osobą niezależną i samodzielną, który jest w stanie zapewnić innym wsparcie, ale będzie również częścią społeczeństwa.

Ważnym elementem metody harcerskiej jest oferowanie każdemu harcerzowi osobistych i społecznych wartości prawa harcerza, które będzie wzorem harcerza na całym świecie.