Co robią harcerze?

Praca harcerzy oparta jest na tych wartościach, które zawarte są w regułach i obietnicy harcerza. Harcerze spędzają wakacje na podróżach, śpiewają i słuchają muzyki, wspinają się po górach, grają w gry i pływają na kajakach, rzeźbią, tańczą i budują iglo - tematy są tak różne, jakie tylko zapragnie umysł.

Bo harcerze decydują sami, w swoich małych grupach, decydują, czym chcą się zajmować. Zadania mogą być tematyczne podyktowane warunkami czasu, okolicznościami i środowiskiem, ale przede wszystkim dana grupa określa swoje zainteresowania w tym zadaniu jakie później wykonuje. Celem pracy harcerskiej jest rozwój dzieci i młodzieży, aby stać się niezależnym, aktywnym i odpowiedzialnych dorosłym w społeczeństwie.

Poprzez pracę harcerską chcemy przyczynić się aby harcerze:

  • Szanować siebie, innych i  środowisko.
  • Wziąć pod uwagę poglądy i uczucia innych.
  • Być kreatywnym i niezależnym w myśli, słowie i czynie.
  • Zawsze robić jak najlepiej i nie bać siȩ popełniać błędów.
  • Żyć zdrowo i być wiarygodnymi partnerami i przyjaciółmi.

Również chcemy, żeby praca harcerska  przyczyniła się do przestrzegania tego w co wierzą i są przekonani, ale także przyjmą każdą krytykę. Walczą z niesprawiedliwością i nieprawdą, pomagają innym i przyczyniają się do budowy lepszego społeczeństwa. Są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność i zakończyć zadania, które rozpoczeli, żyć w radości i przyjemności, mieć odwagę realizować swoje marzenia i umieć wykorzystać możliwości, które się nadażą. Ważne jest również, aby harcerze rozumieli i cieszyli się swoją własną kulturą a także innych oraz przyczyniali się do utrzymywania pokóju, równośći i braterstwa między ludźmi.