Witamy harcerzy!

Praca harcerzy rozpoczyna siȩ 5 września  2016 rejestracją.

Harcerze Smoki od 3-4 klasy w poniedziałki o godzinie 17-18

Harcerze Sokoły od 5-7 klasy w poniedziałki w godzinach 18-19:30

Harcerze Dróttskátar od 8-10 klasy w poniedziałki o godzinie 18-19:30

Stowarzyszenie Morskie Orły znajduje siȩ na ulicy Hraunberg 12. (W tym budynku jest też świetlica Lawa, wypoczynek dla 3 do 4 klasy i niektórzy znają ten budynek jako starą Waldorf szkołȩ).

Składka do Świąt Bożego Narodzenia wynosi 10,000 kr. a po świȩtach  12.000 kr.  Składka członkowska zawiera wszystko co jest w programie cotygodniowym oraz dotację na jeden obóz każdego semestru i jedną wycieczkȩ każdego semestru. Składkȩ członkowską można zapłacić przelewem lub użyć karty rekreacyjnej z ITR. Można podzielić na dwie płatności zgodnie z kasjerem.

 

Czekamy na was!